Aangifte loonheffing 2020? eHerkenning nodig!

10 december 2019

Doet u aangifte loonheffingen via de website van de Belastingdienst? Dan heeft u vanaf 2020 eHerkenning nodig om in te loggen. De loonaangifte over januari moet uiterlijk 29 februari 2020 binnen zijn bij de Belastingdienst. Heeft u nog geen eHerkenning? De aanvraagtijd is enkele weken, dus regel uw eHerkenning dit jaar nog.

 

Ook voor de aangifte vennootschapsbelasting heeft u eHerkenning nodig. Voor de vennootschapsbelasting over 2019 is de uiterste datum 31 mei 2020. Als u via een intermediair aangifte doet bij de Belastingdienst, hoeft u niet zelf de eHerkenning aan te vragen. U kunt dan gebruikmaken van de eHerkenning van uw intermediair. Eenmanszaken kunnen met DigiD inloggen bij de Belastingdienst.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan