Aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling

24 oktober 2023

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) liggen al enkele jaren onder een vergrootglas. Op Prinsjesdag zijn enkele wijzigingen gepresenteerd. Een deel van de aanpassingen zijn ook al opgenomen in het Belastingplan 2024. Ondanks dat het nog niet definitief is, is het wel raadzaam om al rekening te houden met de veranderingen in je bedrijfsopvolgingsplanning.

De wijzigingen op een rij:

Verhuurd vastgoed

Verhuur je de ruimte boven de bakkerij aan derden? Dan wordt dit aangemerkt als beleggingsvermogen. Hierdoor zijn de fiscale faciliteiten van de BOR niet van toepassing.

 

Vrijstelling verlaagd

De vrijstelling voor het ‘vrij schenken’ van de onderneming wordt verhoogd van €1.205.871 naar €1.500.000. Wel wordt de vrijstelling van het meerdere (boven de €1.500.000) verlaagd van 83% naar 70%. Wordt de gehele onderneming, inclusief pand, geschonken dan zijn genoemde bedragen niet ongebruikelijk.

 

Dienstbetrekkingseis 3 jaar vervalt

Eén van de huidige voorwaarde om in aanmerking te komen voor de BOR is dat de opvolger minstens 3 jaar in dienst moet zijn bij de onderneming. Vanaf 2025 vervalt deze voorwaarde.

 

Minimumleeftijd van 21 jaar

Dit betreft een nieuwe voorwaarde, ook pas vanaf 2025. De opvolger moet minstens 21 jaar zijn bij overname. Bij vererving geldt de regel niet.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat