Aanvullend geboorteverlof gaat 1 juli in

30 juni 2020

Per 1 juli 2020 gaat het laatste onderdeel van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) in. Het gaat om het aanvullend geboorteverlof van vijf weken voor partners. Nog eenmaal de verschillende onderdelen op een rij en wat dit voor u betekent.

Partner

De medewerker heeft recht op (aanvullend) geboorteverlof bij de bevalling van de partner. Volgens de wet is de medewerker in de volgende situaties partner:

  • getrouwd of geregistreerd partnerschap
  • samenwonend (ingeschreven op hetzelfde adres)
  • erkenning van het kind


Geboorteverlof

Op 1 januari 2019 is de wijziging in het geboorteverlof ingegaan. Hiervoor had een medewerker recht op twee dagen doorbetaald verlof. Nu is dat afhankelijk van het dienstverband. Bij de bevalling van de partner heeft een medewerker recht op één keer de wekelijkse arbeidsduur verlof. De medewerker neemt binnen vier weken na de geboorte het verlof op. U betaalt het loon volledig door.

Duur: eenmaal de wekelijkse arbeidsduur

Loon: 100% loondoorbetaling (incl. toeslagen over de laatste drie maanden)

 

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 is ook het aanvullend geboorteverlof ingegaan. Als het gewone geboorteverlof is opgenomen, maakt een medewerker aanspraak op het aanvullend geboorteverlof. Het verlof duurt minimaal één week en maximaal vijf weken. De medewerker neemt dit op binnen zes maanden na de geboorte van het kind. U kunt via het UWV voor de medewerker een uitkering aanvragen van 70% van het loon (tot aan het maximum dagloon). Deze uitkering betaalt u aan de medewerker uit. De medewerker blijft vakantieverlof bij u opbouwen. De medewerker kan ook gebruik maken van de regeling als het kind overlijdt tijdens of na de bevalling.

Duur: maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur

Loon: 70% loondoorbetaling, maar compensatie via UWV

 

Adoptie- en pleegzorgverlof

Per 1 januari 2019 is ook het adoptie- en pleegzorgverlof gewijzigd. Bij de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind, heeft de medewerker recht op verlof gedurende maximaal zes weken. Hiervoor waren dit vier weken. Als de medewerker meerdere kinderen tegelijkertijd adopteert of als pleegkind opneemt, blijft de duur van het verlof zes weken in totaal. Het recht op verlof bestaat vanaf vier weken voor de ingangsdatum en de medewerker kan het verlof over een periode van 26 weken spreiden. U kunt de spreiding van het verlof weigeren, als u hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Van de medewerker mag u een bewijs vragen van de (beoogde) datum van opneming in het gezin. De medewerker blijft vakantieverlof bij u opbouwen.


De medewerker heeft recht op een uitkering van 100% van het (dag)loon. Het UWV gebruikt voor de berekening hiervan het SV-loon van het afgelopen jaar. U kunt ervoor kiezen de uitkering van het UWV zelf aan de medewerker over te maken of dit door het UWV te laten doen. 

Duur: maximaal zes weken

Loon: geen loondoorbetaling, maar werknemer krijgt uitkering 100% via UWV

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Info en advies
Slim zakendoen: Creatieve oplossingen bij hogere kosten
Artikelen / Info en advies
Een sollicitant een dagje laten meedraaien, kan dat?
Artikelen / Info en advies
Koperverbinding KPN stopt binnenkort