Bakkerijsector maakt afspraken over 3e WW-/WGA-jaar

3 oktober 2018

De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor werknemers en werkgevers? Wordt een werknemer na 1 januari 2016 werkloos of langdurig ziek en werkt hij/zij langer dan 10 jaar? Dan is de duur van WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen, doordat de werknemer minder lang een WW- of WGA-uitkering ontvangt. Om dit op te vangen hebben de sociale partners de PAWW ontwikkeld: de Private aanvulling WW en WGA.

FNV, CNV Vakmensen, NVB en NBOV hebben in een aparte cao (PAWW) afspraken gemaakt om de aanpassingen in de WW- en WGA- uitkeringen te repareren. Zo houden mensen die hun werk verliezen meer zekerheid over hun inkomen.

Wat repareert de PAWW?

De WW- en de WGA-uitkeringen zijn nu anders opgebouwd. Het recht op WW of WGA wordt anders berekend. De periode dat de werknemer recht heeft op WW of WGA is daardoor korter geworden. Werkt de werknemer langer dan tien jaar, dan bouwt hij in plaats van één maand nog maar een halve maand WW op per gewerkt jaar vanaf dat tiende jaar. De maximale duur van de WW- en de WGA-uitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert de kortere WW en WGA.


Rekenvoorbeeld

Suzanne wordt na 18 jaar werken werkloos. In de oude situatie zou zij 18 maanden WW krijgen. In de nieuwe situatie wordt dit anders: (10 x 1) + (8 x 1 ⁄2) = 14 maanden WW. Suzanne krijgt vier maanden minder lang WW. Die vier maanden repareert de PAWW.


 

Wie betaalt de PAWW?

De werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW. De bijdrage wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemer. Dit is zo afgesproken door de werkgevers- en werknemersorganisaties. De werkgever betaalt de premie voor de wettelijke WW.

Hoe werkt de PAWW?

De werkgevers- en werknemersorganisaties leggen de PAWW-afspraken vast in een aparte cao. De bijdrage wordt gestort in het PAWW-fonds. Voor het beheer van de bijdragegelden is de Stichting PAWW opgericht. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. 

De financiering van de PAWW-uitkeringen is gebaseerd op een omslagstelsel. Dit betekent dat de werknemers de lasten dragen van de uitkeringen van dit moment. Het stichtingsbestuur ziet erop toe dat er voldoende geld in het fonds zit om de uitkeringen te betalen.

De Stichting kan in extreme situaties besluiten de uitkeringen te verlagen of te stoppen. Dit kan nodig zijn wanneer de uitgaven niet meer gedekt worden door de inkomsten. Stapt de werknemer over naar een baan zonder een cao waarin de PAWW-afspraken vastliggen? Dan maakt de werknemer geen aanspraak op de PAWW als de werknemer van daaruit werkloos wordt. Daarom is het zo belangrijk dat zoveel mogelijk werkgevers- en werknemersorganisaties aan de cao-tafel afspraken maken over deelname aan de PAWW. 

Ingangsdatum

De verwachting is dat de PAWW op 1 januari 2019 in werking treedt voor de werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Bakkersbedrijf. Werkgevers krijgen van de Stichting PAWW een welkomstbericht, waarin zij de werkgever informeren over het registratieproces. In datzelfde bericht geeft zij aan wat zij van de werkgevers verwacht. Filmpjes over de registratie en aangifte geven alvast enig inzicht. 

Meer informatie en vragen

Bekijk de website: www.spaww.nl 
Vragen kunt u stellen aan uw brancheorganisatie of via info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan