Belastingplan 2024: zelfstandige ondernemer gaat meer belasting betalen

24 oktober 2023

Op Prinsjesdag 2023 zijn wijzigingen aangekondigd die zelfstandige ondernemers financieel raken. Het plan maakt onderdeel uit van het Belastingplan 2024. Eigenaar van een eenmanszaak of vennootschap onder firma? Dan geldt de wijziging voor jou!

Als zelfstandig ondernemer heb je recht op ondernemersaftrekposten: zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Hoe hoger de aftrekpost, hoe minder inkomstenbelasting betaald hoeft te worden. Beide aftrekposten worden versoberd.

 

Zelfstandigenaftrek

De winst uit onderneming wordt als eerst verlaagd met de zelfstandigenaftrek. Voor 2023 mag hier een bedrag van €5.030 in mindering worden gebracht. In 2024 wordt dit verlaagd naar €3.750.

 

Mkb-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling wordt toegepast nadat de zelfstandigenaftrek van het resultaat is gehaald. Dit percentage voor aftrek staat al 10 jaar op 14% (was in 2012: 12% van de winst). In 2024 gaan we weer terug naar een verlaging van dit percentage: 12,7%.

 

Proefberekening

Om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze wijziging, is hieronder een proefberekening gemaakt:

 

 

2023

2024

Winst uit onderneming

€ 50.000

€ 50.000

Zelfstandigenaftrek

€ 5.030

€ 3.750

Mkb-winstvrijstelling

€ 6.296

€ 5.874

Belastbare winst

€ 38.674

€ 40.376

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat