Check uw beschikking Whk op tijd

09 dec 2020

Bakkers met een middelgrote of grote onderneming ontvangen deze weken de jaarlijkse beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze beschikking vermeldt welke premies voor Ziektewet en WGA u volgend jaar moet betalen. Het is belangrijk om de beschikking zorgvuldig te controleren; als er iets niet klopt, betaalt u misschien te veel premie.

Controleer de beschikking gedifferentieerde premie Whk zo snel mogelijk. Als gegevens niet kloppen, kunt u bezwaar maken. De Belastingdienst moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking ontvangen hebben. Als het na die datum binnenkomt, neemt de Belastingdienst het niet meer in behandeling.

Premie Werkhervattingskas

Werkgevers die via het UWV zijn verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, dragen de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen.

Op basis van de loonsom wordt onderscheid gemaakt in kleine, middelgrote en grote werkgevers:

 • Kleine werkgevers (loonsom tot € 346.000) betalen een vaste sectorpremie (sector 13).
 • Middelgrote werkgevers (loonsom € 346.000 tot € 3.460.000) betalen een premie die deels individueel en deels sectoraal is bepaald.
 • Grote werkgevers (loonsom vanaf € 3.460.000) betalen een individueel bepaalde premie.

Let op: als u eigenrisicodrager bent, bent u niet via het UWV verzekerd. De premiepercentages in de beschikking staan dan op 0%.

Hoe wordt de premie berekend?

Uw gedifferentieerde premie voor 2021 wordt berekend op basis van:

 • het totaalbedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen
 • dat in 2019 is uitbetaald
 • aan de uitkeringsgerechtigden die aan uw organisatie verbonden zijn.

Dat bedrag staat op de beschikking. Om dit te controleren, vraagt u bij het UWV de instroomlijst op. Op die lijst kunt u zien om welke werknemers het gaat.

Bij het controleren van de beschikking kunt u onder andere de volgende gegevens checken:

 • Staat het juiste loonheffingennummer op de beschikking?
 • Was de werknemer bij u in dienst?
 • Wordt de werknemer niet dubbel geteld?
 • Klopt de ingangsdatum van de uitkering?
 • Was er sprake van ziekte bij zwangerschap of orgaandonatie?
 • Viel de werknemer onder de no-riskpolis?
 • Was de arbeidsbeperking te wijten aan een derde (regres)?

Narekenen en advies

Bovenstaande zaken beïnvloeden de hoogte van de premie, dus controleer deze goed en vraag zo nodig advies.

 • Voor het narekenen van de premiepercentages voor de gedifferentieerde premie kunt u het beste contact opnemen met uw accountant.
 • NBOV-leden kunnen inhoudelijke vragen over dit onderwerp en andere werkgeverszaken stellen aan de bedrijfsadviseurs van de NBOV via po@nbov.nl of 0182 69 30 30.

 

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Branche
Radar duikt in hoge kosten betalingsverkeer voor ondernemers
Artikelen / Branche
Gouden Gard 2021 voor Nick Banus
Artikelen / Branche
Ondernemers gezocht voor MKB-Toets wegwerpverpakkingen