Coronavirus: leningen

23 maart 2020

Vanwege het coronavirus zijn diverse financiële instanties maatregelen aan het treffen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor bedrijven en zzp’ers op te vangen. Hieronder een kort overzicht van de maatregelen die van belang kunnen zijn voor de ambachtelijke bakkerijsector.

Ik heb krediet nodig om aan mijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) kunt u onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. De BMKB-C geldt voor kredieten tot € 1.500.000,-. Meer informatie: RVO en Nederlandse Vereniging van Banken. Voor aanvragen bij geaccrediteerde financiers; bekijk de lijst op RVO.

 

Ik heb meer dan € 1.500.000,- krediet nodig. 

Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en -garanties te krijgen vanaf € 1.500.000,- kunnen gebruikmaken van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO). De overheid geeft 50% garantie op bankleningen en -garanties. Het maximum per bedrijf ligt tijdelijk op € 150.000.000,-. Meer informatie: RVO

 

Ik kan belastingen niet (op tijd) betalen.
  • U kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van aanslagen van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Na uw aanvraag wordt de invordering stilgezet. De Belastingdienst zal geen verzuimboete uitdelen als u de komende maanden te laat belasting betaalt.
  • Verwacht u een lagere winst, dan kunt u een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen. 
  • De belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. 

Meer informatie: Belastingdienst


Uitstel voor betaling waterschapbelasting.

Ondernemers die de waterschapbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling. Verschillende waterschappen zetten de invordering van belastingen helemaal stil en betalen hun facturen direct. Deze en andere maatregelen hebben de waterschappen onlangs bekendgemaakt.
 
De waterschappen zetten alles op alles om de opdracht- en vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan. Zo kan het werk in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) ook doorgang vinden. Het uitstel van betaling geldt meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden. Betalingsregelingen voor bedrijven kunnen ook versoepeld worden met een langere periode voor betaling.


Ik heb (tijdelijk) geen inkomsten.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning ZZP en MKB. U kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Aanvragen bij de gemeente. Meer informatie: KVK Coronaloket


Uitstel rente en/of aflossing lopende financieringen en leaseproducten.
  • Veel banken hebben een regeling om de betaling van rente en/of aflossing op de lopende kredieten tijdelijk op te schorten voor maximaal zes maanden. Per bank zijn de voorwaarden anders en ook wordt er verschillend omgegaan met lopende leasecontracten. Wij adviseren u om hierover rechtstreeks met uw bank contact op nemen. Let op: na afloop van de uitstelperiode kan de bank de opschorting ineens terugvorderen.
  • Leasemaatschappijen zijn terughoudend in het verstrekken van algemene informatie over het treffen van betalingsregelingen. Zij zijn wel bereid om individuele vragen van klanten in behandeling te nemen.
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan