Gijzelen

30 januari 2019

Afgelopen week was ik in Zuid-Afrika voor de PUM (een vrijwilligersorganisatie die mkb-ondernemingen in ontwikkelingslanden helpt duurzaam te groeien). Bakkers van Nederland, ik kan u adviseren om na beëindiging van uw bedrijf, of misschien zelfs eerder, eens na te gaan of werken voor de PUM iets is. Het is zo mooi om met onze kennis bedrijven over de hele wereld verder te helpen! 

In Zuid-Afrika heb ik het boek ‘Laat je niet gijzelen’ van George Kohlrieser gelezen. Het komt erop neer dat we gegijzeld worden door onze eigen gedachten, waardoor je niet meer openstaat voor de argumenten van de ander. Een open deur, misschien, maar het was goed om er weer bij stil te staan. 

Cao

Afgelopen maandag zijn wij begonnen met de onderhandelingen voor de nieuwe cao; de oude loopt eind maart af. Ik had mij voorgenomen me niet te laten gijzelen door mijn gedachte dat er wel weer ‘belachelijke’ eisen op tafel zouden komen. Ik moet eerlijk bekennen: toen ik de voorstellen van de bonden las, moest ik mij even beheersen. Door vragen te stellen, kwam ik erachter dat zij het document zo hadden opgesteld vanwege voor hen belangrijke redenen. De soep, lees: voorstellen, moest niet zo heet worden gegeten als hij werd opgediend. 

Na wat discussie en schorsingen bleken er meer raakvlakken dan tegenstellingen. Natuurlijk willen zij ook duurzame inzetbaarheid, instroom in de branche, et cetera. Kortom: mijn vooroordelen waren niet helemaal terecht. We zijn er nog niet, maar de aanzet is gemaakt door elkaar ruimte te geven. Ik was blij dat ik de kennis uit het boek had kunnen gebruiken.

Hoe dikwijls laat u zich ‘gijzelen’ door gedachten over medewerkers of klanten?

Hoe dikwijls laat u zich ‘gijzelen’ door gedachten over medewerkers of klanten? Wellicht helpt het om eens hierover na te denken, of om het boek te lezen. Ja, ik weet zeker dat ik er de komende tijd voor moet waken om niet weer gegijzeld te worden, maar toch … 

Niet-gegijzelde groet,

Jos den Otter 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan