Informatieplicht Energiebesparing: begin op tijd

16 april 2019

Op 1 juli 2019 moet u uw energiebesparende maatregelen hebben ingevuld op het eLoket van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarmee voldoet u aan de Informatieplicht Energiebesparing. Een stappenplan helpt u bij het invullen van de maatregelenlijst.

Doel van de Informatieplicht Energiebesparing is dat mkb-bedrijven bewuster omgaan met energie en zo bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De NBOV heeft een stappenplan gemaakt waarmee u de maatregelenlijst gemakkelijker kunt invullen. 

Let op: om via het eLoket uw maatregelen in te vullen, heeft u een eHerkenning op veiligheidsniveau 1 nodig. Op de pagina eHerkenning leest u hoe u die aanvraagt. Begin op tijd, want de aanvraag van een eHerkenning kost ongeveer een week. Als u de subsidieaanvraag praktijkleren heeft ingediend, heeft u al een eHerkenning.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan