Inspectie SZW inspecteert op RI&E

23 mei 2019

De NBOV heeft van een aantal leden signalen gekregen dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) een nieuwe inspectieronde rondom de risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) is gestart.

Ga daarom na of uw RI&E in orde en up-to-date is. Er is geen erkende branchebrede RI&E voor de ambachtelijke bakkerij. U kunt de ‘oude’ RI&E als uitgangspunt voor uw RI&E gebruiken. Deze vindt u op de website van het Steunpunt RI&E. Bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die dit RI&E-instrument gebruiken, moeten hun RI&E en plan van aanpak laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of door een gecertificeerde arbokerndeskundige. 
 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan