Mkb heeft last van regeldruk

18 februari 2020

Ondernemers in het mkb hebben vooral last van de regels, kosten en bureaucratie rond ziekte, verzuim, ontslag, tijdelijke inhuur van personeel, AVG en aanbestedingen. Deze knelpunten komen naar voren uit een onderzoek dat Saxion Hogeschool uitvoerde in opdracht van de Tweede Kamer.

 

De NBOV herkent een groot deel van deze knelpunten. “Leden nemen vooral contact op met onze adviseurs over zaken die met personeel te maken hebben,” zegt NBOV-directeur Marie-Hélène Zengerink. “Regels zijn bijvoorbeeld onduidelijk, brengen veel papierwerk met zich mee, of leiden tot een grote kostenpost voor ondernemers. Daarnaast roepen leden zeer regelmatig onze hulp in bij complexe procedures, zoals de informatieplicht energiebesparing. Ook ondernemers in de bakkerijsector zijn dus veel tijd en geld kwijt aan regels en procedures.”

Onzekerheid

De knelpunten die uit het onderzoek naar voren komen, zorgen voor onzekerheid bij ondernemers, en dat remt de groei van het mkb. “Door de onzekerheid aarzelen ondernemers in de bakkerijsector om mensen in dienst te nemen of om investeringen te doen. Daar komt nog eens bij dat nog lang niet duidelijk is welke investeringen en maatregelen het Klimaatakkoord met zich meebrengt.”

De NBOV werkt samen met andere brancheorganisaties en MKB-Nederland aan een goed ondernemersklimaat, met een zo laag mogelijke regeldruk. MKB-Nederland doet naar aanleiding van dit onderzoek een beroep op de Tweede Kamer om de knelpunten daadwerkelijk aan te pakken.

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking