NBOV-erelid Egbert Tietema overleden

20 maart 2020

Op 19 maart 2020 is NBOV-erelid Egbert Tietema overleden. Hij werd 92 jaar. Egbert Tietema was van 1980 tot 1992 voorzitter van de Bond van Christelijke Ondernemers in het Bakkersbedrijf (BCOB), een van de organisaties die later opgingen in de NBOV. 

Bakkerszoon Egbert Tietema vestigde zich als een van de eerste bakkers in Flevoland. De bakkerij groeide uit tot een familiebedrijf met vestigingen in Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten. Egbert Tietema was een gedreven ondernemer met een duidelijke visie op de bakkerijsector, maar ook maatschappelijk betrokken en sociaal bewogen, met aandacht voor iedereen. Als voorzitter zorgde hij ervoor dat de BCOB een invloedrijke plaats in de sector innam. 

 

Betrokken

Egbert Tietema bleef tot op hoge leeftijd actief in het familiebedrijf, de bakkerijsector en de samenleving. Ook was hij veelvuldig te horen en te zien op radio en tv, het meest recent in het tv-programma De wereld volgens 80-jarigen

 

Wij herinneren ons Egbert Tietema als een markant en zeer betrokken NBOV-erelid: als hij Bakkersvak bezocht, kwam hij altijd langs voor een kop koffie en een goed gesprek, en hij was een trouwe lezer van nieuwsbrief Bakkerszaken. Bestuur en medewerkers van de NBOV wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan