NBOV-Onderwijscommissie Inventarisatiesessie kennistekort

Datum en tijdstip 17 september 2020
12.00-16.00 uur
Locatie omgeving Utrecht

Inschrijven Inschrijftermijn is afgelopen.
Organisatie NBOV
 
17 sep 2020

De NBOV-Onderwijscommissie nodigt u uit voor de bijeenkomst Inventarisatie kennistekort op 17 september 2020: een gesprek over het ‘kennistekort’ bij mbo-leerlingen die starten als bakker. Over dat kennistekort wordt vaak gesproken, en misschien ervaren u of uw collega’s het zelf.

Zeker in deze tijd is het belangrijk dat de opleidingseisen aansluiten bij de behoefte van uw onderneming. Daarom willen wij tijdens de bijeenkomst hierover met u van gedachten wisselen. Ook de nieuwe voorzitter van de NBOV, Arend Kisteman, zal aanwezig zijn; hij wil graag met u kennismaken.

Wij nodigen juist u als deskundige uit voor de bijeenkomst Inventarisatie kennistekort, omdat de afgelopen jaren uw grote betrokkenheid bij het opleiden van startende bakkers is gebleken. Uw inbreng vinden wij daarom van belang om de opleidingen te kunnen verbeteren en beter te laten aansluiten op de praktijk.

Programma
 

De opleidingseisen (kwalificatiedossiers) worden iedere 4 jaar herijkt. Op dit moment gebeurt dat voor de kwalificatiedossiers uitvoerend bakker, zelfstandig werkend bakker en leidinggevende. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we onder leiding van een deskundige gespreksleider welke wijzigingen in deze kwalificatiedossiers noodzakelijk of gewenst zijn. Daarbij wordt gekeken naar de problemen die de branche ervaart met de opgedane kennis en vaardigheden.

De volgende vragen komen aan bod:

  • Wat voor werknemers hebben we in de toekomst nodig?
  • Is theoretische vakkennis belangrijker dan de vaardigheden?
  • Waar houdt het reguliere vakonderwijs van de roc’s op, en op welk moment moet het bedrijfsleven het Leven Lang Leren starten (en volhouden)?
  • Welke verwachting mag u als bakkersonderneming van de leerling hebben?

Aan het eind van de bijeenkomst trekken wij gezamenlijk conclusies die aan de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kunnen worden voorgelegd, ter vaststelling door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wanneer: 17 september 2020
Tijd          : 12.00 - 16.00 uur; bij aanvang serveren we soep en broodjes, in de pauze zijn er hapjes
Waar       : nog nader te bepalen locatie in de omgeving Utrecht

De bijeenkomst zit vol.