Marie-Hélène Zengerink
Algemeen directeur
0182-693030 |

Niets doen is geen optie

26 maart 2020

De NBOV draait op topniveau om invloed uit te oefenen in Den Haag, bij te dragen aan de aangescherpte regels en de uitvoering daarvan, en om de leden optimaal te informeren. Ik heb het deze week al vele malen gezegd, maar ik herhaal het nogmaals, omdat het van essentieel belang is: houd u zich alstublieft aan de regels in het Protocol Verantwoord Winkelen, en zorg er met elkaar voor dat er geen totale lock down komt!

Dit is de hectiek van de dag waar we voorlopig in leven. U bent bezig om te voldoen aan de telkens veranderende regels voor veilig winkelen. Wij proberen de situatie voor de ambachtelijke bakkerijsector in Nederland zo goed mogelijk te ‘regelen’ en ervoor te zorgen dat u goed geïnformeerd bent.  

Het is een paar keer behoorlijk spannend geweest. Jos den Otter, uw voorzitter, meldde het ook al: vorige week waren we een paar dagen echt bezorgd dat ambachtelijke of lokale winkeliers niet op de lijst met vitale beroepen zouden verschijnen. Op dat moment was dat belangrijk voor zaken als kinderopvang, maar later zou dat cruciaal blijken voor de vraag of je wel of niet open zou mogen blijven. 

Opnieuw spannend

Deze week was het opnieuw spannend. U hebt allemaal gemerkt dat de supermarkten telkens net een halve tot een hele dag voorlopen met de invoering van nieuwe regels. Dinsdagochtend 24 maart meldden supermarkten dat zij hadden ‘besloten’ om uit te gaan van 10m2 per klant, winkelwagens bij de deur af te geven, et cetera. Die 10m2 was uiteraard geen idee van de supermarkten, maar een richtlijn van de overheid. Om die maatregelen voor alle andere winkeliers ook praktisch uit te werken, kostte een dag. Dat kwam ook doordat andere ministeries vaak veel verdergaande maatregelen willen nemen, terwijl het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) er alles aan probeert te doen om winkels zoveel mogelijk open te houden. 

Daarom ook het dringende verzoek om te zorgen dat elke ondernemer zich aan de richtlijnen houdt. En daarom hebben wij (op verzoek van EZK) de regels voor de bakkerij nog eens aangescherpt

Uiteraard levert ons dat de nodige telefoontjes op. “Je denkt toch niet dat dat zomaar kan….”.  Uiteraard weten wij dat het lastig is! Maar de boodschap is duidelijk: niets doen is geen optie. Als u nu niets doet, weet u zeker dat u - bij een volgende maatregel  - niets meer hóeft te doen. 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan