Nieuwe teksten op de VOG en GVA

18 november 2020

Screeningsautoriteit Justis past per 1 december 2020 de teksten op de Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP), Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) en de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) aan. 

De tekst op de voorkant van de VOG NP, de VOG RP en de GVA ziet er vanaf die datum anders uit. Daarnaast is een zin toegevoegd over het controleren van de echtheidskenmerken van de verklaring. Aan de inhoud verandert niets. Voor voorbeelden van de verklaringen en de kenmerken van een echte verklaring kunt u kijken op de website van Justis.

Controleer altijd de verklaring

Controleer de verklaringen altijd op echtheid en inhoud. De echtheid van de verklaringen kunt u alleen vaststellen via het originele papieren exemplaar. Via een pdf, scan of een kopie kunt u de echtheid niet vaststellen. Vraag daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat u de echtheid kunt vaststellen. Zo voorkomt u misbruik.

Artikelen / Branche
Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 van kracht
Artikelen / Branche
Kabinet komt met maatregelen voor beter werkende arbeidsmarkt
Artikelen / Branche
Meld je aan voor het MKB ondernemerspanel
pagina