Ontslag, ketenregeling, transitievergoeding, cao-vragen?

8 april 2021

Persoonlijk advies van uw accountant, boekhouder of loonadministrateur is zeer waardevol. Zij kennen uw bedrijf immers vaak al jarenlang. Maar voor informatie en advies over hoe u de cao toepast, juridische kwesties of wettelijke regelingen rondom uw personeelsbeleid, kunt u beter met de NBOV bellen. Dat kan u veel geld, tijd en moeite schelen.

NBOV-leden kunnen onder andere gebruikmaken van de kennis en kunde van de NBOV-bedrijfsadviseurs op juridisch gebied, en op het vlak van personeel en organisatie. Wanneer is het verstandig om contact met ons op te nemen?

  • Als u juridisch advies nodig heeft over medewerkers. Denk onder andere aan arbeidsconflicten, ontslag (op staande voet), of vaststellingsovereenkomsten. 
  • Als u vragen heeft over de toepassing van de cao of wettelijke regelingen (zoals indeling in een bedrijfsfunctie, loondoorbetaling bij ziekte, verlof, toeslagen of overwerk), of bijvoorbeeld over de transitievergoeding of de ketenregeling.
  • Als u wilt weten hoe een regeling of wet in uw specifieke situatie kan uitpakken.

De adviseurs van de NBOV kennen de cao tot in de details, en kunnen u ook op juridisch vlak bijstaan en adviseren. Hoe eerder u in een bepaald traject met de NBOV overlegt, hoe beter wij u kunnen helpen en kunnen voorkomen dat u onnodig kosten maakt of voor vervelende verrassingen komt te staan. Dat geldt zeker voor zaken waarin de juiste timing en de volgorde van handelingen van groot belang is, zoals bij ontslag op staande voet.

De NBOV adviseert ook bij civielrechtelijke zaken (zoals geschillen met uw verhuurder), contractrecht (zoals contracten met leveranciers), en verbintenissenrecht (bijvoorbeeld een gebrek aan een vloer, of machine).

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat