Opzeggen huurovereenkomst door verhuurder

23 september 2020

De meeste huurovereenkomsten worden aangegaan voor 5 jaar, met een verlenging van 5 jaar, waarna een verlenging voor onbepaalde tijd volgt. Tegen het einde van iedere periode en in de onbepaalde tijd daarna kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen. De opzegging moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor winkelruimte. Voor woonruimte en overige bedrijfsruimte (lees: geen winkelruimte) gelden andere (wettelijke) regelingen.

De opzegging van de huurovereenkomst moet per aangetekende brief of per deurwaardersexploot plaatsvinden, met een opzegtermijn van ten minste 1 jaar. Bij de opzegging moet de verhuurder de reden van het opzeggen van de overeenkomst vermelden. 

De huurder wordt beschermd tegen opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder. Als een huurder niet reageert op de opzegging, mag de verhuurder er niet zomaar van uitgaan dat de huurovereenkomst is geëindigd en de huurder het pand zal verlaten. Wel kan de verhuurder aan de rechter vragen het einde van de huurovereenkomst vast te stellen. Als de huurder bezwaar maakt tegen de opzegging, is de verhuurder verplicht om de beëindiging aan een rechter voor te leggen. 

 

Opzeggen: de eerste 5 jaar

Opzeggen aan het einde van de eerste huurtermijn van 5 jaar kan op grond van twee redenen:

  • De bedrijfsvoering van de huurder is niet geweest zoals van een goed huurder mag worden verwacht.  
  • De verhuurder maakt aannemelijk dat hij (of zijn directe familie) het pand zelf in gebruik wil nemen of dringend nodig heeft.

Als de verhuurder een andere reden heeft om de overeenkomst op te zeggen, is deze niet geldig en hoeft u de opzegging niet te accepteren.

Wanneer u een huurovereenkomst heeft gesloten van 2 jaar (proefperiode) geldt er geen huurbescherming. Opzeggen kan door de huurder of verhuurder met een korte of geen opzegtermijn. 


Opzeggen: eind tweede termijn

Als de verhuurder wil opzeggen aan het einde van de tweede termijn of bij onbepaalde tijd, zijn de mogelijkheden ruimer. De verhuurder kan opzeggen wanneer: 

  • De bedrijfsvoering van de huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt. 
  • De verhuurder aannemelijk maakt dat hij (of zijn directe familie) het pand zelf in gebruik wil nemen of dringend nodig heeft.
  • De huurder niet instemt met een redelijk aanbod voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst, tenzij de discussie over de huurprijs gaat.
  • Bij realisatie van een nieuwe bestemming volgens het geldende bestemmingsplan.

Als de verhuurder een andere reden heeft, dan moeten de belangen van de huurder worden afgewogen tegen de belangen van de verhuurder. Als de belangen van de huurder groter zijn dan de belangen van de verhuurder, kan niet worden opgezegd. 


Opzeggen: Onbepaalde tijd

De overeenkomst kan op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een jaar. Als de huurder niet akkoord is met de opzegging, moeten de belangen van beide partijen tegen elkaar worden afgewogen. 


Rechten na opzegging door verhuurder

Als de verhuurder de overeenkomst heeft opgezegd en heeft aangegeven dat u het pand moet verlaten, heeft u hiervoor tot maximaal twee maanden na het aflopen van het contract de tijd. Lukt het niet om het pand binnen deze periode te verlaten en heeft u hier een goede reden voor, dan is het mogelijk de rechter om verlenging van de ontruimingstermijn te vragen. Deze verlenging wordt met maximaal 1 jaar toegewezen.

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat