Overbruggingsregeling transitievergoeding

10 maart 2019

Bakkers met minder dan 25 medewerkers die de transitievergoeding bij ontslag niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Sinds 1 januari 2019 zijn de voorwaarden daarvan gewijzigd, waardoor u wellicht niet het volledige bedrag hoeft te betalen.

Wanneer u medewerkers die langer dan twee jaar in dienst zijn, wilt ontslaan vanwege de slechte financiële situatie van uw bedrijf, moet u in de meeste gevallen een transitievergoeding betalen. Als u aan de gewijzigde voorwaarden voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voldoet, hoeft u misschien niet de hele vergoeding te betalen: de dienstjaren voor 1 mei 2013 tellen niet mee voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

De voorwaarden die vanaf 1 januari 2019 gelden, vindt u op de website van het UWV, onder Werknemer en ontslag.

Berekening nettoresultaat

Bij de berekening van het nettoresultaat geldt het volgende: indien aan de eigenaar van de onderneming geen loon is toegekend, mag afhankelijk van de bedrijfsvorm voor elk van de vennoten het forfaitair bedrag van € 45.000 van het nettoresultaat worden afgetrokken, waardoor een positief nettoresultaat alsnog lager dan 0 kan uitvallen.

Belangrijke data 

  • De ontslagaanvraag moet zijn ingediend na 1 januari 2019. Ligt de datum van de ontslagaanvraag voor die datum, dan gelden de oude voorwaarden. 
  • Deze overbruggingsregeling vervalt op 1 januari 2020. 

Meer informatie

Werknemer en ontslag op de website van het UWV

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat