Sociaal Fonds en de coronacrisis

11 juni 2020

In een eerder artikel nodigde het Sociaal Fonds uit om mee te denken over nieuwe projecten voor de bakkerijbranche, of daarvoor ideeën aan te dragen. Naar aanleiding daarvan werd gevraagd wat het Sociaal Fonds in deze coronacrisis zou kunnen betekenen voor zwaar getroffen bakkersbedrijven.

Het bestuur heeft op 28 april 2020 een extra vergadering ingelast om hierover te praten. 

Premiestop

Vorig jaar is besloten om 15 maanden lang geen premie te innen, zodat het vermogen van het Sociaal Fonds niet hoger wordt dan afgesproken. Dit gaat over de nota’s voor de periode 1 juni 2019 tot en met 31 augustus 2020. Dit besluit biedt achteraf gezien ook financieel voordeel voor bakkersbedrijven in de coronacrisis.

Gratis online NBA-trainingen

Veel bestaande trainingen van de Nationale Bakkerij Academie (NBA) kunnen vanwege de RIVM-voorschriften niet doorgaan. Het bestuur heeft daarom in april 2020 de NBA gevraagd op korte termijn voor alle doelgroepen in de bakkerijbranche online trainingen te ontwikkelen, of bestaande trainingen geschikt te maken voor online. De NBA heeft 9 online trainingen gereedgemaakt die ten minste tot 1 september 2020 volledig worden gesubsidieerd door het Sociaal Fonds. In augustus 2020 wordt beoordeeld of deze 100%-subsidie wordt voortgezet.

Bestedingsdoeleinden

Het Sociaal Fonds is gebonden aan regels voor uitgaven (de bestedingsdoeleinden). Deze bestedingsdoeleinden worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gecontroleerd. Een financiële bijdrage (lening) aan een bakkersbedrijf dat in nood verkeert, is bijvoorbeeld niet toegestaan. Dat neemt niet weg dat het bestuur binnen de wettelijke grenzen blijft zoeken naar wat wel mag én wat het meeste effect heeft. 

Heeft u vragen of suggesties? Geef die dan door aan de secretaris via info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan