Standpunt NBOV rond TEK-regeling

9 november 2022

Het debat over de energielasten en de TEK-regeling vond 10 november plaats in de Tweede Kamercommissie. Voorafgaand hebben we de ministers en fracties geïnformeerd over ons standpunt.

Update 15/11: Tijdens de behandeling van de TEK regeling op donderdag 10 november zijn een aantal moties ingediend die ook goed zijn voor de ambachtelijke bakkers. Daarover wordt 15 november gestemd in de Tweede Kamer. Wij hebben onze aanvullende punten nog eens toegestuurd naar de ministers en naar de Tweede Kamer fracties.

 

De TEK regeling wordt in elk geval verruimd voor kleine energie-intensieve bedrijven. De ondergrens van 5.000 m³ of 50.000 kWh verdwijnt. Dat is weer een mooie stap! 

 

Er zijn al mooie stappen gezet!
•    De TEK-regeling wordt verruimd voor kleine energie-intensieve bedrijven. De ondergrens van 5.000m³ of 50.000Kwh verdwijnt. 
•    De regeling wordt versneld geopend: per 1 januari 2023 in plaats van april.
•    De belastingdienst verleent uitstel van betaling om de periode tot aan de eerste tegemoetkoming te overbruggen.
•    De drempel energielasten ten opzichte van de omzet is verlaagd van 12,5% naar 7%. Dit wordt berekend inclusief Energiebelasting, ODE en netwerkkosten (meestal een aparte factuur). Een verdere verlaging lijkt niet haalbaar. 
•    RVO zal de regeling gaan uitvoeren. Op de website van de RVO kun je alvast aanmelden om op de hoogte te blijven. 


En hoe nu verder? 
Wij blijven in gesprek met de ministers Adriaansens en Jetten over de uitwerking van de regeling. Dat hebben we gisteravond afgesproken.  

We vinden de drempelprijs om in aanmerking te komen voor compensatie nog te hoog. Deze drempelprijs ligt nu op € 1,19/m³ gas en €0,35/kWh elektriciteit. Dit is berekend inclusief energiebelasting, ODE en netwerkkosten. Deze prijs ligt nog ongeveer drie keer hoger dan de prijzen in 2021. Ook zetten wij in op 100% compensatie i.p.v. 50%. Energie moet bereikbaar en betaalbaar zijn. Terug naar het oude niveau is niet realistisch maar een prijsplafond is wel een optie. 

Op basis van onze input zijn door verschillende kamerleden moties ingediend. Hierin wordt onder andere verzocht om voorschotten uit te keren, een regeling op maat te realiseren en de drempel energielasten te verlagen naar 5% of 3,5%.

 

De volledige reactie die voor het debat aan de ministers is overhandigd is hieronder te downloaden.

NBOV Reactie TEK regeling en brief 9 november 2022

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking