Stichting Bakkracht pakt instroom jeugd aan

11 februari 2022

De bakkerijbranche kampt al lange tijd met de instroom van jeugd in de bakkerij. NBOV-leden geven aan hier direct last van te hebben, zoals ook naar voren kwam in de vragenlijst over personeel. Stichting Bakkracht gaat in samenwerking met de Bureau Coen deze problemen in kaart brengen en aanpakken.

De NBOV heeft jeugd, imago van de branche en dus ook instroom hoog op de agenda staan. Om de jongeren meer aan te spreken, is de NBOV in contact gekomen met Bureau Coen, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in jongeren communicatie. De NBOV heeft Bureau Coen in contact gebracht met Stichting Bakkracht.

Stichting Bakkracht (onder leiding van Carla Zwierstra) is een uitvoeringsorganisatie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Bakkracht is aangesteld om de coördinatie op het gebied van instroom, opleiding en ontwikkeling van medewerkers op zich te nemen.

Bureau Coen heeft de opdracht gekregen het onderzoek te starten en daarmee structurele oplossingen te vinden voor de korte en lange termijn.

 

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat