Subsidie praktijkleren RVO/Rijksoverheid naar eHerkenning niveau 3

28 april 2021

Vanaf juni kunt u weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Praktijkleren, studiejaar 2020-2021. Per 1 juli heeft u daarvoor minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' nodig om in te loggen.

De aanvraagperiode voor de subsidieregeling loopt vanaf 2 juni 2021, 09.00 uur tot en met 16 september 2021, 17.00 uur. U kunt dan een aanvraag indienen voor het studiejaar 2020-2021.

 

  • Die aanvraag kunt u van 2 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 nog doen met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 of 2. 
  • Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' nodig. 
  • Zonder eHerkenning niveau 3 kunt u na 1 juli 2021 geen aanvraag indienen en in eLoket geen aangemaakte conceptaanvraag of ingediende aanvraag meer inzien.
  • Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. 
  • Houd rekening met een aanschaftijd voor de eHerkenning van ongeveer 2 weken. Regel dit dus op tijd. 


Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.


Nog geen eHerkenning?

Regel alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 3 en machtiging 'RVO diensten op niveau eH3'. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Schaf daarom dit niveau en deze machtiging op tijd aan. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.
Meer informatie leest u op de pagina eHerkenning.
 

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat