Uitwerking regeling TEK voor energie-intensieve mkb

19 december 2022

Maandag 19 december heeft minister Adriaansens de uitwerking van de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven gestuurd aan de Tweede Kamer. Deze informatie is een beschrijving op hoofdlijnen. Er worden namelijk nog belangrijke onderdelen van de TEK-regeling nader uitgewerkt. Daarnaast worden er nog Kamervragen gesteld over o.a. een te hoge drempelprijs.

Omdat de minister kiest voor een zo snel mogelijke invoering van de TEK-regeling wordt er gebruikgemaakt van een modelmatige aanpak. Niet het daadwerkelijke energieverbruik en de actuele prijs worden berekend, maar er wordt geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs. Hierdoor kan de TEK-regeling sneller open en zijn er minder administratieve lasten voor zowel RVO (de uitvoerder van de regeling) als de ondernemer. De TEK-regeling stelt meerdere voorwaarden aan de onderneming met als doel deze zo gericht mogelijk te maken.

Het bedrijf:

  • voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  • is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister.
  • is energie-intensief waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • kan 50% van de extra kosten (boven drempelwaarde) worden door de overheid vergoed krijgen.
  • kan maximaal € 160.000 van de kosten vergoed krijgen

 

De berekening van de subsidie is als volgt:

De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Er hoeft maar één aanvraag voor deze periode ingediend te worden. Als er aan de toegangscriteria is voldaan, kan de subsidieverstrekking worden aangevraagd. Ondernemers ontvangen direct na de beslissing tot verlening een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Met dit voorschot wordt je zo snel mogelijk van liquiditeit voorzien.

RVO voert de subsidieregeling van de TEK-regeling uit. Vanaf het eerste kwartaal 2023 kan een aanvraag worden ingediend, de exacte datum van openstelling wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. De volledige brief van minister Adriaansens is hier te downloaden.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan