Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

14 mei 2020

In de vierde week van mei opent het loket voor de subsidieregeling praktijkleren, zodat werkgevers een voorschot kunnen aanvragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Zo komt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet voor al gemaakte kosten, en wil RVO bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Werkgevers kunnen het voorschot alleen aanvragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Voor het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

U kunt een voorschot aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020. 

Ook definitieve aanvraag indienen

Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17.00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot verrekent RVO met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, wordt het voorschotbedrag teruggevorderd.

Meer informatie vindt u bij RVO.
 

Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking