WAB-check arbeidsovereenkomsten

05 sep 2019


Verschillende bureaus benaderen op dit moment bakkers om – tegen betaling - hun arbeidsovereenkomsten te laten controleren op de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

De NBOV start dit najaar een voorlichtingscampagne over alle wettelijke en fiscale wijzigingen op personeelsgebied. Hierbij zal uitgebreid aandacht zijn voor de WAB. In de tweede helft van oktober organiseren wij daarnaast de Inloopdagen P&O op ons kantoor in Gouda, waarbij een van de presentaties over de WAB zal gaan. Deze bijeenkomsten en informatie zijn voor NBOV-leden kosteloos.

U ontvangt in de loop van deze maand per e-mail een uitnodiging voor de Inloopdagen P&O.

Artikelen / Branche
Radar duikt in hoge kosten betalingsverkeer voor ondernemers
Artikelen / Branche
Gouden Gard 2021 voor Nick Banus
Agenda NBOV
Algemene ledenvergadering