WAB-check arbeidsovereenkomsten

5 september 2019


Verschillende bureaus benaderen op dit moment bakkers om – tegen betaling - hun arbeidsovereenkomsten te laten controleren op de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

De NBOV start dit najaar een voorlichtingscampagne over alle wettelijke en fiscale wijzigingen op personeelsgebied. Hierbij zal uitgebreid aandacht zijn voor de WAB. In de tweede helft van oktober organiseren wij daarnaast de Inloopdagen P&O op ons kantoor in Gouda, waarbij een van de presentaties over de WAB zal gaan. Deze bijeenkomsten en informatie zijn voor NBOV-leden kosteloos.

U ontvangt in de loop van deze maand per e-mail een uitnodiging voor de Inloopdagen P&O.

Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat