Wat vindt de NBOV van de politieke ontwikkelingen?

11 juli 2023

De val van het kabinet is aanleiding voor alle branches binnen MKB-Nederland om een politiek statement af te geven. Dat geldt ook voor de NBOV. 

Het toekomstig beleid moet het bedrijfsleven een prominenter plaats geven in de politiek. Naast milieu en duurzaamheid zijn vooral de ondernemerslasten en werkgeversproblematiek prominent.

  • Ondernemers moeten kunnen ondernemen: minder kosten en minder regels. Leg de kosten en uitvoering van regels niet alleen neer bij het MKB.
  • Minder lasten voor werkgevers: verlaging van de kosten van belasting op arbeid.
  • Arbeidspotentieel beter benutten: medewerkers moeten netto meer overhouden. Fulltime werken met lonen in plaats van de automatische terugval op toeslagen die geen stimulans zijn om (meer) te werken.

 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan