Werkgeverslasten moeten omlaag

11 maart 2024

De werkgeverslasten moeten omlaag. Dit staat in brandbrieven aan de Eerste en Tweede Kamer. De NBOV werkt daarbij nauw samen met ander brancheorganisaties van schoonmaak, tot mode en beveiliging en MKB-Nederland. 

De extra verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) op 1 juli moet van de baan. Samen met de wettelijk verplichte indexering, kan het WML zomaar 4,3% omhoog gaan. Alle werkgevers gunnen hun medewerkers een goed salaris, maar in het afgelopen jaar is het minimumloon al tussen de 18% en 31% gestegen en dat heeft ook effect op de andere lonen. Bovendien blijft er niks meer te onderhandelen aan de cao-tafel, en is er geen ruimte om rechtstreeks te investeren in medewerkers, verduurzaming en in een gezonde onderneming.

De politiek moet nu echt de werkgeverslasten verlagen. Alle werkgeverspremies opgeteld zijn voor de werkgever nu al een extra kostenpost van 25% boven op de brutolonen, waardoor de loonkosten onbetaalbaar worden. De lasten kunnen ook echt omlaag. Er zit in 2024 ruim 44 miljard euro in de WW-pot! Tegelijkertijd is de werkloosheid nog nooit zo laag geweest. Het innen van WW-premie is dus alleen al onnodig.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan