Wet verbetering poortwachter frustreert bakkers

6 september 2018

Bakkers ervaren de loondoorbetalingsverplichting in combinatie met de Wet verbetering poortwachter als een van de grootste knelpunten in de wet- en regelgeving. Dit bleek tijdens de rondetafelbijeenkomst over regeldruk die de NBOV organiseerde op maandag 3 september 2018.

Elf bakkers en bakkersvrouwen spraken die middag met de beleidsadviseurs van de NBOV en Sira Consulting over de knelpunten die zij ervaren in wet- en regelgeving. 

De loondoorbetalingsverplichting in combinatie met de Wet verbetering poortwachter levert ondernemers niet alleen ergernis, maar ook veel frustratie op. Wat is de noodzaak van een compleet dossier bij een ongeneeslijk of terminaal zieke en bij een ziekte waarbij de medewerker binnen een afgebakende tijd weer aan het werk is, zoals bij een gebroken been?

Daarnaast liggen de risico’s en verplichtingen volgens hen nu te veel bij de werkgever, terwijl een werkgever vaak geen of beperkte invloed heeft op de ziekte en het herstel van een werknemer. Naast de Wet verbetering poortwachter kwamen ook de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), de NVWA, lokaal parkeerbeleid en de Wet Werk en Zekerheid aan de orde. 

Maatwerkaanpak 2.0 winkelambachten

Het rondetafelgesprek hoort bij de Maatwerkaanpak 2.0 winkelambachten. In dit project werkt de NBOV samen met de kappers, slagers, bloemisten en schoenherstellers. Ook in deze vier overige branches vindt een inventarisatie van knelpunten plaats, waardoor duidelijk wordt welke knelpunten breed ervaren worden. 

Op 25 en 30 oktober 2018 gaan ondernemers, specialisten van de branches en ambtenaren van de betreffende ministeries samen aan de slag om oplossingsrichtingen voor de knelpunten te vinden. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Neem dan contact  met ons op via 0182 69 30 30. 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan