Extra subsidie op de regeling Praktijkleren

11 augustus 2020

Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 komt 10,6 miljoen euro extra beschikbaar voor de regeling Praktijkleren. Het geld is bedoeld om werkgevers te stimuleren om bbl-leerplekken aan te bieden.

Onlangs bood de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aan de Tweede Kamer een actieplan aan om stages en leerbanen op mbo-niveau te stimuleren. Het plan moet ertoe leiden dat er voldoende stages en leerbanen zijn voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. 

10,6 miljoen

Onderdeel van dit actieplan is de subsidieregeling Praktijkleren. Met de regeling stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende leerbedrijven om leerbanen aan te bieden. De regeling geldt voor bedrijven die een bbl-student of een vmbo-leerling in een leerwerktraject begeleiden.

De minister besloot om bovenop de bestaande subsidieregeling jaarlijks 10,6 miljoen euro extra vrij te maken voor de regeling Praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022. Het geld stimuleert u als werkgever om bbl-leerplekken aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. 

Terugwerkende kracht

Werkgevers ontvangen extra subsidie voor bbl-leerplekken, bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling Praktijkleren al aanspraak kunnen maken. De wijziging van deze regeling Praktijkleren wordt begin 2021 gepubliceerd en wordt met terugwerkende kracht toegekend. De NBOV-Onderwijscommissie houdt u daarvan op de hoogte. 

Sectoren

Goed nieuws voor bakkers: niet alle sectoren kunnen aanspraak maken op de extra subsidie, maar bedrijven die zich bezighouden met de vervaardiging van voedingsmiddelen, kleding en andere directe levensbehoeftes komen daarvoor wel in aanmerking.

Voorschot aangevraagd?

Heeft u eerder een voorschot op de subsidie praktijkleren aangevraagd? Dan moet u ook de definitieve aanvraag indienen. Voor het studiejaar 2019/2020 kunt u uw aanvraag sinds 1 juli indienen. Zorg ervoor dat uw de definitieve aanvraag voor 16 september 2020 om 17.00 uur indient.
 

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan