Houd nu alvast rekening met de BIK

17 december 2020

Op 15 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. Onderdeel van dit plan is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Met de BIK wil de overheid voorkomen dat bedrijven investeringen tijdens de coronacrisis uitstellen. Als u investeringen overweegt, kan het handig zijn nu alvast rekening te houden met deze regeling.

Bedrijven krijgen met de BIK een tijdelijke korting om te blijven investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines. De regeling gaat op 1 januari 2021 in, voor investeringen die gedaan zijn vanaf 1 oktober 2020. Bedrijven kunnen de BIK vanaf september 2021 aanvragen bij RVO.

Voor wie geldt de BIK?

 • Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen voor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing toepassen.
 • Doordat de BIK wordt verrekend in de loonheffing, geldt de regeling alleen voor bedrijven met personeel.
 • De BIK is zo vormgegeven dat ook het mkb er gebruik van kan maken.

Hoe werkt de BIK?

 • Kosten voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan, kunt u verrekenen met de af te dragen loonheffing.
 • De BIK is een crisisregeling die na 2 jaar stopt, en is een aanvulling op bestaande regelingen als de KIA, EIA, MIA en VAMIL.
 • Doordat de regeling aan de loonheffing is gekoppeld, is eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk, en niet alleen voor bedrijven die winst maken.

Voorwaarden BIK

 • De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan na 1 oktober 2020.
 • Investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen 6 maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.
 • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
 • De investeringskorting is beperkt tot investeringen die in Nederland worden gebruikt.

Korting BIK

 • De afdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar.
 • De afdrachtvermindering bedraagt 1,8% voor het investeringsbedrag boven € 5.000.000 per kalenderjaar.

Fiscale eenheden

De Europese Commissie (EC) moet de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK nog goedkeuren. Bij een fiscale eenheid worden een moedermaatschappij en de dochtermaatschappijen voor belastingzaken als eenheid beschouwd. Als de EC dit niet goedkeurt, worden de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 verhoogd. De korting tot € 5 miljoen wordt in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Meer informatie volgt binnenkort op de website van RVO

Op de website van de Rijksoverheid is een handige factsheet te vinden. 

Artikelen / Info en advies
Verbruik je meer dan 25.000 m3 of 50.000 kWh? Informatieplicht!
Artikelen / Info en advies
Corona geen reden meer om thuis te blijven
Artikelen / Info en advies
Corona: zorg voor gezonde medewerkers