Stageplekken op leerwerkbedrijven van groot belang

23 september 2023

Elk leerwerkbedrijf heeft een brief ontvangen van Minister Dijkgraaf over het belang van het opleiden van mbo studenten tot goede vakmensen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het belang van goede stageplaatsen alleen maar groter. Voor de bakkerijsector is het van groot belang dat de leerlingen zo’n leuke en zinvolle stageplaats hebben dat ze bewust kiezen voor een baan in de ambachtelijke bakkerij. Leerlingen van vandaag zijn immers de vakmensen van de toekomst.

Het nieuwe stagepact mbo stelt 4 doelen aan de praktijkopleiding. De tekst van de brief staat hier.

  1. Goede begeleiding door een beter contact tussen school en praktijkbegeleider
  2. Uitbannen van discriminatie door stagematching
  3. Voldoende stageplekken. Zie www.stagemarkt.nl en www.leerbanenmarkt.nl
  4. Voor BOL leerlingen is een stagevergoeding niet verplicht. U maakt hierover zelf een afspraak. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, of een stagevergoeding voor MBO-leerlingen.
  5. Voor BBL leerlingen (het leer – werk traject) gelden de bepalingen in de cao. Zie artikel 36 en 37
  6. De kosten van begeleiding van BBL-leerlingen worden via de subsidieregeling praktijkleren deels vergoed. Ook via andere kanalen zijn eventueel subsidies beschikbaar.
Artikelen / Info en advies
Informatieplicht Energiebesparing uitgesteld
Artikelen / Branche
De Crompouce: wat kan wel en wat niet?
Artikelen / Info en advies
Vervang dit verouderde pinapparaat