Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij

Het aantal ondernemers dat zijn bakkerij van de hand wil doen, neemt de komende jaren naar verwachting toe. Daarom is de sector gestart met een wervingscampagne om per jaar vijftig overnames in de ambachtelijke bakkerij tot stand te brengen. Om dit te realiseren hebben twaalf branchepartijen de Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij opgericht. Deze Stichting richt zich op de groep (mogelijke) opvolgers voor bakkerijbedrijven vanuit allerlei gelederen zoals huidige familie of medewerkers maar ook zij-instromers en studenten van MBO en HBO.

In het project bedrijfsopvolging werken we samen met de branchepartijen:

Andere thema’s