Samenwerking

Samenwerken is de basis voor succes.

Samen werkt vaak beter dan alleen. Dit geldt voor u als ondernemer, en voor de NBOV. Op vele vakgebieden werkt de NBOV samen met de leden, de overheid en collega-organisaties. Dit gebeurt door contacten en overleg, en door kennis, ervaring en informatie uit te wisselen. Tijdens vakwedstrijden, ontmoetingsmomenten, voorlichtings- en themabijeenkomsten. Want ook voor de verbinding met elkaar bent u lid van de NBOV. 

Andere thema’s