Toelichting gebruik cao-loontabellen

29 december 2020

Op 14 december 2020 hebben de leden van beide vakorganisaties FNV en CNV ingestemd met het eindbod van werkgevers voor de cao. Daarmee hebben partijen overeenstemming bereikt voor een nieuwe CAO Bakkersbedrijf die loopt tot 1 juni 2021. Hierin is o.a. 0,5% loonaanpassing afgesproken en is er duidelijkheid gekomen over de jeugdlonen. In dit artikel geven wij onze toelichting op het  gebruik van de nieuwe cao-loontabellen. 

 

Wijziging cao-loontabellen per 1 januari 2021

  • De cao-lonen worden per 1 januari met 0,5% verhoogd. Bekijk hier de nieuwe loontabellen
  • Daarnaast is de Wet Minimumloon (WML) gewijzigd. Medewerkers tot en met 20 jaar vallen onder jeugdlonen. 
  • Nieuw is dat medewerkers vanaf 21 jaar in de reguliere functieloonschalen vallen. Dit betekent dat de loontabellen uit de cao zijn aangepast.

 

Gevolgen voor de loontabellen

  • De functie-indeling in de functieschalen (de kolommen) verandert niet. De indeling in een bepaalde loonschaal is gebaseerd op de inhoud van de werkzaamheden. 
  • Wel verandert er iets in de nummering en de indeling in de functiejaren (de horizontale tredes). Doordat op regel 0-functiejaren/tredes een extra regel is toegevoegd worden de (oude 2020) functiejaren/tredes met 1 verhoogd. Bijvoorbeeld: oud schaal 4 productie, functietrede 10 (max) is hetzelfde als nieuw schaal 4 productie, functietrede 11(max). 

 

Let erop dat u uw medewerkers de juiste beloning toekent en ook indeelt in het juiste functiejaar/de juiste trede!

  • Een medewerker ontvangt het loon dat hoort bij zijn/haar functieschaal en wordt ingedeeld in één van de functiejaren (tredes) op basis van kennis en ervaringsjaren. Per 1 januari van elk jaar wordt een periodiek toegekend en krijgt de medewerker een hoger loon uit het opvolgende functiejaar/trede (bij goed functioneren en met inachtneming van artikel 3). 
  • Vanaf 1 januari 2021 worden medewerkers vanaf 21 jaar in de reguliere loontabellen ingeschaald op basis van functie, leeftijd en ervaring, dus minimaal in trede 0 (en met inachtneming van artikel 3). In het geval een functie-uurloon lager is dan het wettelijk minimum(jeugd)loon is het wettelijk minimum(jeugd)loon van toepassing. Het wettelijk minimumloon vindt u op de site van de Rijksoverheid.  
Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV