Verduurzamen ook mogelijk bij monument

7 december 2021

Is de winkel of bakkerij gevestigd in een monument? Ook dan is verduurzamen mogelijk. Er zijn verschillende organisaties die daarbij kunnen helpen. Ondernemers kunnen – onder voorwaarden - in aanmerking komen voor een monumentenlening.

Monumentale panden zijn meestal niet duurzaam op het vlak van energie. Toch is verduurzaming ook bij monumenten belangrijk. Daarbij gaat het om maatwerk, zodat het pand zijn cultuurhistorische en monumentale waarde behoudt. Verschillende organisaties en instanties helpen ondernemers daarbij. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft bijvoorbeeld een routekaart ontwikkeld, en er zijn speciale financieringsmogelijkheden voor investeringen in duurzaamheid bij monumenten.

Meer informatie over het verduurzamen van een monumentaal bedrijfspand leest op Verduurzamen monumentaal pand.

Werkgeverschap
Cao-onderhandelingen
Artikelen / NBOV
Verdiepingsworkshop: ontslag op staande voet
Ondernemerschap
Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) opengesteld