Vragenlijst maakt mkb weerbaarder tegen cybercrime

2 februari 2021

Mkb-ondernemers kunnen met een online vragenlijst inzicht krijgen in de risico’s die zij lopen op cybercrime, oftewel online criminaliteit. De vragenlijst, de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid, is ontwikkeld door MKB-Nederland, VNO-NCW en experts. Hij bestaat uit elf vragen.

Bij veel ondernemers ontbreekt vaak de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. In 2019 werd 22 procent van de mkb’ers slachtoffer van cybercriminaliteit, zoals phishing, valse e-mailfacturen, een hack of een aanval met ransomware, waarbij gegevens of bestanden gegijzeld worden tot de ondernemer betaalt. Bedrijven die dit overkomt, liggen soms volledig plat, met zelfs een faillissement tot gevolg.

Digitale veiligheid is uw eigen verantwoordelijkheid. Controleer daarom welke risico’s u loopt met de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid.

Artikelen / NBOV
Blijf waakzaam op phishing en valse facturen
Artikelen / NBOV
Maak gebruik van de online lesprogramma's van e-Academy
Artikelen / NBOV
Digitale veiligheid