NBOV pleit voor werkbare situatie duurzame daken

18 februari 2021

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat gemeenten eisen kunnen stellen aan de manier waarop eigenaren van gebouwen hun daken gebruiken. Gemeenten zouden dan bijvoorbeeld installatie van zonnepanelen of het opvangen van water op daken verplicht kunnen stellen. Deze voorgenomen wetgeving heeft grote gevolgen voor panden van bakkerijen.

De voorgenomen wet geldt voor gebouwen waarin “het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt”. Denk hierbij aan opslaghallen, distributiecentra en industriële panden, zoals bakkerijen. Gemeenten die extra eisen aan het gebruik van het dak willen stellen, moeten die eisen goed motiveren, waarbij ze rekening houden met de lokale omstandigheden en de specifieke situatie van de gebouweigenaar. Verder moeten de maatregelen proportioneel zijn, zeker bij bestaande gebouwen. 

Aangezien deze voorgenomen wetgeving grote impact kan hebben op bakkerijen, heeft de NBOV in een schriftelijke reactie aan het ministerie gepleit voor een werkbare situatie voor onze leden. Deze voorgenomen wetgeving komt namelijk boven op de informatieplicht energiebesparing, de energietransitie en de zero-emissiezones. 

Artikelen / Info en advies
Gunstigere kabinetsgarantie voor bakkers die via verduurzaming energiekosten verlagen
Artikelen / Info en advies
Verduurzamen ook mogelijk bij monument
Ondernemerschap
Energiecoach