De vereniging

 

De NBOV is dé ondernemersorganisatie voor de ambachtelijke bakkerijsector. Een vereniging van ambachtelijke brood- en banketbakkers en chocolatiers die samen dé ambachtelijke bakkerijsector vertegenwoordigen. Hoe meer leden hoe krachtiger de belangenbehartiging.
De NBOV is spreekbuis van de ambachtelijke bakkers van en naar de overheid in Den Haag, Brussel, in de regio en ook op sectorniveau. De NBOV streeft ernaar dat ondernemers kunnen blijven ondernemen met aanvaardbare administratieve en financiële lasten.

De NBOV is met de andere sociale partners in de branche verantwoordelijk voor de cao, de pensioenregeling voor medewerkers in de bakkerijbranche en projecten en activiteiten van het sociaal fonds. Die activiteiten zijn gericht op duurzame inzetbaarheid: voldoende goed opgeleide en ontwikkelde medewerkers die vitaal en gezond zijn.

De leden van de NBOV maken gebruik van de producten en diensten van de organisatie in Gouda: informatie, advies en begeleiding op maat en producten  en diensten van een aantal samenwerkingspartners van de NBOV bieden.
NBOV-leden kunnen actief zijn in de Ledenraad, het bestuur en commissies in de vereniging en meepraten over de koers en het beleid.

Statuten NBOV

De statuten van de NBOV zijn goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2022.

Statuten NBOV

Verenigingsreglement en code voor goed bestuur

Het verenigingsreglement en de code voor goed bestuur zijn vastgesteld in de eerste vergadering van de Ledenraad op 24 januari 2023.

Concept verenigingsreglement

Concept Code voor goed bestuur NBOV

Meer informatie

Ledenraad

Bestuur