De vereniging

 

De NBOV is een vereniging: een verzameling leden die hetzelfde doel nastreven. Hoe meer leden hoe krachtiger de belangenbehartiging.
De NBOV is dé ondernemersorganisatie voor de ambachtelijke bakkerijsector. De NBOV wil met en voor de ambachtelijke brood- en banketbakkers het ondernemersklimaat versterken. Door collectieve belangenbehartiging: In Den Haag, Brussel, in de regio en ook op sectorniveau. De NBOV lobbyt, maakt cao afspraken, is betrokken bij het  pensioenfonds en activiteiten van het sociaal fonds. De leden van de NBOV maken gebruik van de individuele dienstverlening van de organisatie in Gouda: informatie, advies en begeleiding op maat. Daarnaast kunnen de leden actief zijn in de organen van de vereniging en meepraten over de koers en het beleid.

Statuten NBOV

De statuten van de NBOV zijn goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2022.

Statuten NBOV

Verenigingsreglement en code voor goed bestuur

Het verenigingsreglement en de code voor goed bestuur zijn nog concepten. Deze worden nog vastgesteld door de Ledenraad.

Concept verenigingsreglement

Concept Code voor goed bestuur NBOV

Meer informatie

Ledenraad

Bestuur