bestuur tijdens ledenvergadering

Ledenraad

 

De NBOV heeft sinds 2023 een Ledenraad, die de taken van de ALV heeft overgenomen.  De Ledenraad bestaat uit 12 personen en is een afspiegeling van de leden van de vereniging. De Ledenraad stelt de missie, visie en strategie van de NBOV vast. De Ledenraad benoemt het bestuur en toetst of het bestuur zijn bestuurstaken goed uitvoert binnen de kaders van die strategische visie.

 

Profiel

De Ledenraad vertegenwoordigt drie ledensegmenten ingedeeld naar grootte en omzet: klein (tot vijf ton), middel (van vijf ton tot één miljoen) en groot (vanaf 1 miljoen). Een Ledenraadslid heeft verenigingsgevoel, brede belangstelling voor de branche, kan zelfstandig en onafhankelijk een oordeel vormen en heeft gevoel voor het democratische karakter van de Ledenraad en voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.

 

Procedure(s)

Als er een vacature is in de Ledenraad kan elk lid van de NBOV zich kandidaat stellen. De kiescommissie toetst of de kandidaten voldoen aan het profiel en benoemt de leden van de Ledenraad. De zittingstermijn in de Ledenraad is maximaal 2 keer 3 jaar.

 

Taken en bevogdheden Ledenraad