Arbeidsovereenkomst en aanzeggen

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Arbeid – Gezag – Loon. Hier vindt u voorbeelden van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Verder leest u meer over de aanzegverplichting en het aantal tijdelijke contracten dat u achtereenvolgend kunt sluiten (de ketenregeling). 

Meer informatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met één van onze bedrijfsadviseurs P&O, po@nbov.nl, 0182 69 30 30.

 

Andere thema’s