Beloning en salarisadministratie

Werknemers worden beloond voor hun inzet en geleverde prestaties. Belonen vormt hiermee een kostenpost voor de organisatie waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. De NBOV heeft een module ontwikkeld waarmee snel en eenvoudig een pro-forma loonberekening kan worden gemaakt. Deze loonberekening is alleen van toepassing op ambachtelijke bakkerijen.

Meer informatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met één van onze bedrijfsadviseurs P&O, po@nbov.nl, 0182 69 30 30.

 

Andere thema’s