Cao, pensioen, vitaliteit

Als ondernemer heeft u te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), het Bakkers Pensioenfonds en de vitaliteitsregeling. Op bijgaande pagina's vindt u de belangrijkste informatie van deze onderwerpen. 

Het sluiten van een cao

De CAO Bakkersbedrijf is een overeenkomst tussen de werkgeversorganisaties NBOV en NVB en de vakbonden FNV en CNV. Het sluiten van een cao is een bijzonder proces. In dit proces zijn er veel vaste elementen. Toch is de lengte en inhoud van het cao-proces niet goed te voorspellen.

De cao-commissie van de NBOV bestaat uit leden van de vereniging. De commissie adviseert het bestuur over de inhoud van de cao, het onderhandelingsmandaat en over de te volgen procedure. De cao-commissie komt tijdens cao-onderhandelingen zo vaak bij elkaar als nodig is, fysiek of digitaal.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het afsluiten van een cao. Het bestuur onderhandelt niet zelf maar benoemt een cao-onderhandelingsdelegatie. De onderhandelingsdelegatie van de NBOV bestaat uit 2 leden van de vereniging, de directeur en een deskundig extern adviseur.  De cao-delegatie onderhandelt binnen het mandaat van het bestuur. Als dat nodig is vraagt de delegatie aan het bestuur om een wijziging van het mandaat. Het bestuur vraagt de commissie daarover om advies.  

 

Meer informatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met één van onze bedrijfsadviseurs P&O, po@nbov.nl, 0182 69 30 30.

 

Andere thema’s