bestuur tijdens ledenvergadering

Algemene ledenvergadering (ALV) 

 

Alle leden van de NBOV vormen samen de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV komt jaarlijks in elk geval één keer bijeen. Tijdens die vergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid en de financiën in het afgelopen jaar. Ook worden de begroting en bijbehorende activiteiten voor komend jaar vastgesteld en benoemt de ALV de NBOV bestuursleden. Vóór de ALV worden het verslag van de laatstgehouden ALV en de financiële verantwoording op de website voor leden gepubliceerd.