Energie en water

Elke dag gebruikt uw onderneming energie om producten te maken, te bewaren en te verkopen. Denk daarbij aan gas, elektriciteit, water en warmte. Aan het gebruik van energie zijn wettelijke eisen verbonden, zoals de energiebesparingsplicht en de informatieplicht.

Bij het onderwerp energie en water komt de NBOV op de belangen van haar leden. Dit doen we door:

  • te overleggen met de overheid en met partners uit het maatschappelijk middenveld (zoals MKB-Nederland en andere brancheorganisaties) in Nederland en in Europa;
  • u te informeren over onderwerpen als de informatieplicht energiebesparing, de Energiecoach, de ODE en de waterschapsbelasting
  • ledenvoordelen voor onze leden te realiseren, zoals DEB en de EnergyDeal en Quick-win Energie APK.
 

Andere thema’s