Arbeidsongeschiktheid en ziekte

Ziekte en arbeidsongeschiktheid is niet hetzelfde. Het één kan wel het gevolg zijn van het ander. Het kan voorkomen dat de medewerker ten gevolge van een ziekte niet in staat is om het werk te verrichten. De werknemer heeft dan gedurende een periode van 104 weken aanspraak op doorbetaling van (een deel van) het loon. 

Meer informatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met één van onze bedrijfsadviseurs P&O, po@nbov.nl, 0182 69 30 30.

 

Andere thema’s