Zout

30 sep 2020

Zout is een smaakmaker in veel bakkerijproducten en een belangrijk onderwerp in de bakkerijsector. De NBOV behartigt de belangen van de ambachtelijke bakkerijsector rondom zout bij de overheid en andere instanties.

Zoutreductie

De bakkerijsector heeft sinds 2009 het zoutgehalte in brood in twee stappen verminderd. Het wettelijke zoutgehalte op drogestofbasis is 1,8%. Dit staat in het Warenwetbesluit Meel en brood. In de factsheet Zout is deze wet samengevat. In 2017 is de brooddefinitie aangepast, waardoor meer broodsoorten onder het wettelijke zoutgehalte vallen. Hiermee neemt de bakkerijsector zijn verantwoording voor brood als gezond basisproduct.

NBOV Factsheet Zout

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV
Bakkerszout voor alle bakkerijproducten

In 2008 spraken de NBOV, de NVB en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport af om broodzout met jodium te vervangen door bakkerszout met jodium. Hierdoor mag u bakkerszout gebruiken voor alle producten. Dat is eenvoudiger voor de bakker en consumenten krijgen zo meer jodium binnen via het voedsel. Jodium is namelijk van belang om gezondheidsproblemen te voorkomen. Het RIVM monitort sinds 2008 of het gehalte aan jodium in het zout nog voldoende is. Mocht er meer jodium nodig zijn, dan kan de zoutleverancier dat toevoegen.

 

NBC-dossier Zout

Op de website van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) staat een dossier zout, met praktische informatie over zout in brood en oplossingen voor mogelijke technische problemen.

Standpunten NBOV
De NBOV werkt mee aan het project Zout 2.0
Artikelen / Voedselveiligheid
Aandachtspunten bij bakkerszout
Artikelen / Voedselveiligheid
Regulier zout in biologische producten voorlopig toegestaan