Vakantie en verlof

Heeft een werknemer recht op loon, dan heeft hij jaarlijks recht op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als de werknemer recht heeft op een hoger aantal vakantiedagen dan het wettelijk minimum, in de cao is geregeld dat de werknemer in totaal recht heeft op vijfmaal de arbeidsomvang per week, dan worden die extra vakantiedagen aangemerkt als het ‘bovenwettelijke aantal vakantiedagen’. De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden tegelijkertijd opgebouwd.

Naast het recht op vakantie, heeft een werknemer in bijzondere gevallen ook recht op bijzonder verlof. Er zijn een aantal verschillende vormen van bijzonder verlof, te weten calamiteitenverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, kort- en langdurend zorgverlof en onbetaald verlof.

Meer informatie

Heeft u een specifieke vraag of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met één van onze bedrijfsadviseurs P&O, po@nbov.nl, 0182 69 30 30.

 

Andere thema’s