Onze standpunten

Ambachtelijke bakkers midden in de maatschappij

In de ambachtelijke bakkerijbranche werken bijna 45.000 medewerkers. Ambachtelijke bakkers voorzien met hun dagverse producten in de dagelijkse levensbehoefte van klanten. Als lokale winkelier staan ze midden in de maatschappij. De NBOV zet zich in om op op te komen voor hun belangen. Met deze standpunten zorgen we er samen voor dat het vak van ambachtelijke bakker blijft bestaan. De standpunten komen terug in onze campagne ‘Mag het ietsje minder zijn?’. Minder complexe regels, accijnzen en btw, lasten bij zieke medewerkers, loonkosten en lasten- en regeldruk. En als het gaat om ondernemerschap zetten we ons is voor méér waardering.

Lasten- en regeldruk

De uitvoering van regels wordt nu te vaak neergelegd bij de ondernemer en de consument. In Nederland wordt daarnaast vaak een ‘kop’ gezet op Europese regels. Daardoor wordt het voor ondernemers in Nederlands nog lastiger om te ondernemen.

Ongeveer 99% van de ondernemingen in Nederland behoort tot het Midden- en Klein Bedrijf. De Mkb’er in de winkelstraat levert niet alleen producten voor elke consument, maar draagt ook op andere wijze bij aan een leefbare omgeving en maatschappij. Denk aan de sponsoring van lokale clubs, de organisatie van jaarfeesten en sinterklaasintochten, decemberverlichting en sociale cohesie en aandacht in dorp, wijk of buurt.

Wat vragen wij? Luister naar onze bezwaren en vooral naar de doelgroep zelf! De mkb-toets die eerder is ingevoerd, moet ook wel echt het mkb toetsen. Wetten en regels moeten voor ondernemers redelijk en toepasbaar zijn:

  • De verantwoordelijkheid voor toepassing van regels moet in de keten dáár liggen waar dit thuishoort.
  • De verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden moet niet worden doorgeschoven in de keten, maar op de juiste plek liggen. Schuif niet alle regels af op de ondernemer en de consument.
Loonkosten

De extra verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) op 1 juli 2024 is van de baan. De lobby om de  werkgeverslasten niet verder te laten stijgen heeft effect gehad. Hierdoor stijgen de werkgeverslasten ‘slechts’ met de (wettelijk verplichte) indexering. Alle werkgevers gunnen hun medewerkers een goed salaris, maar in het afgelopen jaar is het minimumloon al tussen de 18% en 31% gestegen en dat heeft ook effect op de andere lonen. Die extra kosten zouden vooral terechtkomen bij de mkb’er in de ‘winkelstraat’. Daar werken immers de mensen die horen tot de beroepsgroepen in dit segment, verkoopmedewerkers, slagers, bakkers, kappers, elektriciens. Beroepen, medewerkers en winkels die onmisbaar zijn voor de samenleving en die fors bijdragen aan de collectieve inkomsten in Nederland.

De loonkosten zijn normaliter een zaak tussen cao partijen in een branche. Daarbij houden zij ook rekening met het minimumloon dat 2x per jaar (in januari en juli) wordt aangepast. Extra werkgeverslaten moeten door een ondernemer terugverdiend worden via de verkoop. Er blijft dan weinig ruimte over om rechtstreeks te investeren in medewerkers, verduurzaming en in een gezonde onderneming.

Wat vragen wij? De politiek moet oog houden voor de werkgeverslasten. Alle werkgeverspremies opgeteld zijn voor de werkgever nu al een extra kostenpost van 25% boven op de brutolonen, waardoor de loonkosten onbetaalbaar worden. De lasten kunnen ook echt omlaag. Er zit in 2024 ruim 44 miljard euro in de WW-pot! Tegelijkertijd is de werkloosheid nog nooit zo laag geweest. Het innen van WW-premie is dus alleen al onnodig.

Energiekosten en TEK-regeling

In 2022 was de situatie in Oekraïne aanleiding voor een enorme stijging van energielasten. De piek van de energieprijzen was eind augustus van dat jaar. De NBOV is onmiddellijk gestart met de campagne ‘Ambachtelijke bakkers luiden de noodklok’. Dit was nodig om de politiek ervan te overtuigen dat getroffen ambachtelijke bakkers gecompenseerd moesten worden. In plaats van ons voorstel: een voorschot-compensatie om de piekprijzen in het laatste kwartaal 2022 te kunnen betalen, kwam de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energie Kosten). Tijdens het opstellen van de regeling hadden we nog de hoop dat ambachtelijke bakkers hiermee geholpen konden worden, al kwam de regeling laat tot stand.
Door de voorwaarden was snel duidelijk dat de regeling weinig zou opleveren omdat de drempelprijs in 2023 – die fors lager was – als uitgangspunt werd genomen. We hebben de leden geadviseerd om terughoudend te zijn met aanvragen en eventuele voorschotbedragen te reserveren. Mede door een interview met de NBOV en een aantal ambachtelijke bakkers heeft de rekenkamer de regeling in haar rapport over 2023 als matig beoordeeld (Verantwoordingsonderzoek Ministerie van EZK).

Wat vragen wij? Gebruik bij het opstellen van overheidsregelingen de expertise binnen brancheorganisaties. Het is inefficiënt om tijd, energie en kosten te investeren in een regeling die uiteindelijk slechts beperkt resultaat oplevert. Dit geldt voor zowel de overheid als de ondernemer. Er zijn ondernemers voor wie de – aanvraag van – TEK uiteindelijk alleen extra (accountants)kosten heeft opgeleverd.

Verduurzaming en netcongestie

Nederland moet verduurzamen. In rap tempo kopen we elektrische auto’s, -fietsen en zonnepanelen. In ieder geval waar het kan en betaalbaar is door subsidie. Een ambachtelijke bakker heeft voor de dagelijkse productie ovens nodig die op ongeveer 240 graden verhit worden. In een bedrijf met één winkel gemiddeld twee ovens.

Ondernemers vragen zich vooral af of de doelstellingen voor duurzaamheid haalbaar zijn. Wanneer voldoe je en wat kost dit? Van belang zijn zaken als: beschikbare alternatieven, afschrijvingstermijnen, subsidiemogelijkheden, nodige tijd om over te schakelen en mogelijke afspraken met gemeenten of energieleverancier.

Energie is een essentiële basisvoorziening die toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Om over te gaan op duurzame energie gelden voorwaarden.

  • Er moet rekening gehouden worden met afschrijving en levensduur van een oven (gaat gemiddeld 15-20 jaar mee).
  • Nieuwe apparatuur moet beschikbaar zijn.
  • Een verzwaarde stroomaansluiting regelen duurt nu heel lang (tot 5 jaar wachttijd).
  • De kosten voor verzwaren van elektra zijn hoog (€ 1.000,- per meter, ongeveer € 50.000,- per oven).
  • Verzwaren van elektra is niet mogelijk vanwege netcongestie.

Bakkers die willen overstappen van gasgestookte ovens naar elektrische ovens (of waterstof ovens) lopen tegen verschillende problemen aan. Door netcongestie is het noodzakelijke verzwaren van elektra in een bakkerij vaak niet mogelijk. Netcongestie is het overbelast raken van het elektriciteitsnet. Hierdoor is het het elektriciteitsnet niet altijd betrouwbaar. Zie ook de landelijke kaart voor netcongestie.

Wat vragen wij? Gebruik bij het opstellen van overheidsregelingen de expertise binnen brancheorganisaties. En stimuleer eerst de energie intensieve sectoren/activiteiten zodat duurzame stroom efficiënt ingezet wordt (elektrisch fietsen in plaats van fietsen levert geen duurzaamheidsimpuls op). Ambachtelijke bakkers die anno 2024 moeten investeren in gasovens omdat het elektriciteitsnet niet toereikend is kunnen pas over minimaal 15 jaar kostenefficiënt herinvesteren.

Waardering ondernemerschap

Wij geloven dat ondernemerschap de ruggengraat vormt van onze samenleving. Ze zorgen voor de sociale cohesie tussen mensen uit hun dorp, wijk of buurt. Ze leiden vakmensen op en dragen met hun medewerkers fors bij aan de Nederlandse economie.

Wat vragen wij? Daarom pleiten we voor meer waardering voor de winkeliers die elke dag keihard werken en risico’s nemen. Een beetje extra erkenning voor hun inzet en toewijding leidt gegarandeerd tot een bloeiende Retail sector en een welvarende samenleving. Luister naar onze standpunten en bezwaren, zodat wetten en regels voor onze ondernemers redelijk en toepasbaar zijn.

Meer weten over onze standpunten?

Dit zijn onze standpunten. Veranderingen in de branche zorgen er soms voor dat onze aandacht verschuift naar een ander onderwerp. Wil je meedenken of heb je een vraag?
Wachtwoord resetten