Samenwerking

Samen werkt vaak beter dan alleen. Dit geldt voor jou als ondernemer en voor de NBOV. In en door de vereniging NBOV wordt op verschillende manieren samengewerkt. Dat doen we met leden, de overheid en met collega-organisaties. Afhankelijk van het onderwerp kijken we op welk niveau de samenwerking nodig is. We hebben veel contact en overleg. En we wisselen kennis, ervaring en informatie uit. Horizontaal wordt samengewerkt doordat werkgevers met werknemersorganisaties een cao sluiten, het sociaal fonds beheren en een pensioen regelen voor de medewerkers in de branche. Verticale samenwerking met partners in de keten komt tot uiting in projecten die leiden tot verbetering van producten of processen. Denk bijvoorbeeld aan de projecten over zout of graan van Nederlandse bodem.

 

Samenwerking tussen leden onderling
Leden onderling werken samen op heel verschillende manieren. Binnen de NBOV in commissies, het bestuur en de Ledenraad. Maar ook in netwerken van bijvoorbeeld jonge – en vrouwelijke ondernemers. Tijdens vakwedstrijden, beurzen, voorlichtings- en themabijeenkomsten ligt voor leden vaak de nadruk op het uitwisselen van kennis en informatie. Want ook voor de verbinding met elkaar bent je lid van de NBOV.

 

Samenwerking met andere partijen
De lobby in Brussel en Den Haag doet de NBOV samen met andere branches via de koepelorganisaties MKB NL en VNO-NCW. In de branche werkt de NBOV samen met de vakbonden en industriële werkgevers. Vooral als het gaat om de medewerkers in de branche. Voor andere onderwerpen zoeken we de samenwerking met partijen in en buiten de branche. Afhankelijk van het onderwerp en uiteraard als dat in het belang is van dé ambachtelijke bakkers in Nederland.

Zoek jij de samenwerking?

Wil je weten hoe jij als lid kan samenwerken met of namens de NBOV? Laat het ons weten!
Wachtwoord resetten