Huurovereenkomst

In een huurovereenkomst spreek je een aantal zaken af, zoals de locatie van het pand, de periode, bestemming, bijkomende kosten en natuurlijk de huurprijs. Er bestaan geen eisen aan de vorm van een huurovereenkomst of algemene voorwaarden. Vaste regels voor hoe de documenten eruit moeten zien of wat er exact in moet staan zijn er dus niet. Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor winkelruimte. Voor woonruimte en overige bedrijfsruimte (lees: geen winkelruimte) gelden andere (wettelijke) regelingen.

Modelhuurovereenkomsten

Verhuurders gebruiken meestal modelhuurovereenkomsten en algemene bepalingen die de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft opgesteld. De ROZ is een belangenvereniging van verhuurders. Stem als huurder nooit direct in met een ROZ-model dat de verhuurder voorstelt. De bepalingen in deze modellen zijn namelijk vooral in het voordeel van verhuurders geschreven.

Misschien kan je als huurder een gunstiger model uitonderhandelen, bijvoorbeeld via de modelhuurovereenkomsten van de Raad van Detailhandel of van de Rijksgebouwendienst (RGD). De huurovereenkomst van de Raad van de Detailhandel is zeer huurdersvriendelijk. Het model van de RGD zit wat betreft rechten en verplichtingen tussen deze twee modellen in.

Minimumduur

Op grond van de wet geldt voor een huurovereenkomst van winkelruimte een minimumduur van 5 jaar. Ook als je een overeenkomst voor onbepaalde tijd sluit, geldt deze voor een periode van minimaal 5 jaar (waarbij de wettelijke periode van verlenging van toepassing is). Deze regel beschermt de huurder. Hij geldt echter niet als de overeengekomen duur van de overeenkomst vanwege een proefperiode 2 jaar of korter is.
Vaak geldt een huurovereenkomst van 5 + 5 jaar. Aan het einde van de eerste huurperiode wordt dan van rechtswege, dus automatisch, het huurcontract verlengd met nog eens 5 jaar. Wil je dit niet, zeg het contract dan minstens 1 jaar van tevoren op. Doe dit op de voorgeschreven manier, bijvoorbeeld via een aangetekende brief of deurwaardersexploot.

Extra kosten

Let bij het aangaan van een huurovereenkomst goed op de bijkomende kosten, zoals servicekosten of een promotiebijdrage (komt vaak voor in een winkelcentrum). Laat servicekosten specificeren en kijk of je gebruikmaakt van de aangegeven diensten en of de hoogte van de kosten reëel is. Let ook op bepalingen over een (jaarlijkse) verhoging van de huurprijs. Gaat dat bijvoorbeeld met indexering (opvraagbaar bij het CBS), een vast bedrag of een vast verhogingspercentage? Zeker wanneer je een vast verhogingspercentage afspreekt, kan de ontwikkeling van de huurprijs een vliegwieleffect krijgen. Aan het einde van de overeengekomen huurperiode betaal je dan vaak geen marktconforme huurprijs meer.

 

Meer weten over de huurovereenkomst?

Of het nu is op het gebied van personeelszaken, juridisch, financieel/fiscaal of huisvesting: onze adviseurs geven je graag persoonlijk advies. Gericht op jouw onderneming en jouw situatie.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten